Em demanen un arxiu vectoritzat i no sé què és

Les fotos són píxels com els dibuixos són vectors. Es un sistema d'arxiu que permet una profunda edició i optimització.